Reisestipend

Stipendet har som formål å bidra til at norske studenter får anledning til å delta på internasjonale kurs i Norge eller utlandet for å heve det faglige nivå i analytisk kjemi. Stipendet kan ikke overstige NOK 4.000.

Stipendet kan deles ut til høyere grads studenter i analytisk kjemi ved Universiteter og Høgskoler i Norge. Reisestipendiet vil fortrinnsvis tildeles studenter som kan vise til selvstendig akademisk virksomhet, eller studenter som har vist spesielt høyt faglig nivå og aktivitet.

www.nks-analytisk.no/index.php?p=reisestipend

Skriftlig søknad med begrunnelse for og beskrivelse av hva stipendiet skal benyttes til, samt karakterutskrift, cv og budsjett, sendes til:

Siv Hjorth Dundas
Universitetet i Bergen, Institutt for geovitenskap

Postboks 7800, 5020 Bergen

Tlf.: 55583524
E-post: Siv.Dundas@uib.no


Det er løpende frist for søknad på dette stipendet.

Søknadene vil bli vurdert av Styret og kan ikke påklages eller overprøves.
10th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry
Total visitors: 006464